Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Χάρτης Μονάδων
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Ο Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ (ΠΣΔ Maps) υλοποιήθηκε με χάρτη OpenStreetMap ο οποίος έχει ελεύθερη άδεια χρήσης. Περιέχει γεωγραφικά σημεία ενεργών Μονάδων ΠΣΔ, με τα βασικά τους στοιχεία.

Νέες δυνατότητες:

  •  Αναζήτηση Μονάδων με Όνομα μονάδας
  •  Αναζήτηση Μονάδων με Κωδικό ΜΜ ή Κωδικό Υπουργείου
  •  Αναζήτηση Μονάδων με Φίλτρα Δήμων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Τύπου Μονάδας
  •  Συνδυασμός όλων των επιλογών αναζήτησης και φίλτρων
  •  Προβολή καρτέλας με βασικές πληροφορίες της Μονάδας
 
 
 
 
Υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επικοινωνία: mm@sch.gr

Αναφορά Προβλημάτων: http://helpdesk.sch.gr/

Εγχειρίδιο Χρήσης
Όροι Χρήσης