Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Μητρώο Υποστηρικτικών δομών - Μη Σχολικών Μονάδων
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

H υπηρεσία «Μητρώο Υποστηρικτικών δομών - Μη Σχολικών Μονάδων» είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή αυτών των δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια που διασυνδέει το ΠΣΔ και δεν υποστηρίζονται απο το ΠΣ Myschool.
Παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων (Γενικά, Επικοινωνίας) των μονάδων που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Νέες δυνατότητες:

  •   Εμπλουτισμός περιεχομένου με αμεση πρόσβαση από τις μονάδες με χρήση του επίσημου λογαριασμού τους στο ΠΣΔ
  •   Φιλικό και προσωποποιημένο UI
  •   Ολοκλήρωση με το περιβάλλον single sign-on και τον LDAP του ΠΣΔ
 
 
 
 
Υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email : mm@sch.gr
Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση https://helpdesk.sch.gr

Εγχειρίδιο Χρήσης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων